Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Консултативен съвет

проф. Стив Ханке

Професор в Института за приложна икономика, глобално здравеопазване и изследване на бизнес предприятията в университета "Джон Хопкинс".

Професор в Института за приложен икономикс, глобално здравеопазване и изследване на икономиката "Джон Хопкинс". Основан е през 1995 г. от професор Луи Галамбош и професор Стив Ханке, с основна цел да улесни пост-докторантски изследвания и публикуването на тези изследвания. Институтът се фокусира върху приложна икономика, обществено здравеопазване, икономика и политика, както и икономическа история. Институтът има специфична и важна връзка с Република България във връзка с участието и ръководната роля на професор Ханке в проектирането и съдействието за създаването на валутен борд в България (1997), когато професор Ханке е съветник на Президента на Републиката. Валутният борд спря хиперинфлация в България, и е в основата на поддържането на фискалната политика и управлението на българското правителство след приемането му. Изследванията на професор Ханке са признати с присъждането на Доктор хонорис кауза през 2013 г. от Българската академия на науките. Университетът "Джон Хопкинс" е един от водещите световни частни изследователски университети. Това е първият университет в САЩ с докторски програми. Днес университетът е признат за високото ниво на научните изследвания, както и несъмнено има най-големият изследователски бюджет от всички университети в САЩ.

Акад. Атанас Атанасов

Съвместен геномен център

Член-кореспондент (1997) и академик (2003) на Българската академия на науките, на академиите на селскостопанските науки на Украйна (1993) и Русия (2003), почетен доктор на Университета по земеделие и ветеринарна медицина в Клуж-Напока (2001) и на Академията на селскостопанските и горските науки на Румъния. Де Монтфорд професор на Университета Лайчестър в Обединеното кралство (1994). Научните му изследвания са в областта на генетичните биотехнологии, на клоналното размножаване при растенията, на геномиката. Автор е на метод за „ин витро“ отглеждани зародиши при царевица, слънчоглед, череша, лоза и др. Създава нови сортове и селекционни линии. Работи върху разработването и прилагането на законодателство за биобезопасност и контрол по използването на генетично подобрени растения, ГМО и др.

Стоян Боев

Управляващ директор на Интерконсулт България

Изпълнителен директор на ICB-Интерконсулт България - водеща българска софтуерна и консултантска компания с повече от 20 години присъствие на пазара, която работи в сферата на финансите, комунални услуги, транспорт, корабоплаване и отбрана, инженеринг и държавна администрация. Притежава квалификация в областта на управлението на проекти, стратегическо управленско консултиране, оптимизация на бизнес процеси, софтуер, дизайн и развитие.

ICB помага на фирмите да се справят успешно с промените, да бъдат ефективни и да останат конкурентоспособни чрез разработка на софтуер по поръчка, който увеличава производителността с 10+ пъти. ICB е ИТ партньор на глобални лидери на пазара и иновативни МСП. 90% от бизнеса на ICB е в скандинавските страни, Западна Европа и Северна Америка. Клиентите на ICB са най-вече от ИТ сектора, индустриалния инженеринг, търговския флот, нефт и газ, банкови и финансови услуги. В продължение на две десетилетия фирмата с над 130 служители е приключила 350+ проекти за над 50 организации в над 10 страни. ICB има опит в автоматизация на бизнес процеси (BPA), облачни и мобилни приложения, както и решения за сектора на Интернет на нещата (IIoT). ICB прави анализ на бизнес процеси с ARIS за управление на проекти и за намаляване на риска, и работи с agile разработка на софтуер с методология Scrum. ICB е партньор на Microsoft относно Value-Added Reseller на Software AG и системен интегратор партньор на OSIsoft. Членство в професионални институции и организации:

  • Член на Изпълнителния съвет на Дигитална Европа
  • Заместник-председател на Българската асоциация по информационни технологии (БАИТ), с ресор международно сътрудничество, европейски проекти и програми
  • Член на Управителния съвет на Българ0-корейски център за ИТ сътрудничество • Един от двамата представители на българската IT индустрия в работната група за електронно управление • Член на работната група за High Tech парк в София
  • Член на групата "Поверителност и сигурност" в Дигитална Европа
  • Член на комисията "Сигурност" на Конфедерацията на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)
  • Българския ИКТ Клъстер, основател
  • Съучредител и член на борда на Българско - Норвежка бизнес група