Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Предизвикателства

СимволЗа България е особено важно да премине от икономика, базирана на високи разходи за ресурси, ниско квалифициран труд и ниска добавена стойност на производството към икономика, основана на знанието, иновациите и индустрия, която генерира висока добавена стойност на производството, както и високотехнологични продукти и по-добре платен труд.