Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Програма „Наука за младежи“ за нови знания в променящия се свят

"Клуб роботика", летен лагер за младежи и стипендии

Фондация "Визия за научен и технологичен растеж" работи за преодоляване на пропастта между уменията, необходими на пазара на труда и образованието. Инструментът за това ще бъде Програмата „Наука за младежи“, която включва инициатива "Клуб роботика" за деца и стипендии за студенти от страната и чужбина, които търсят възможност да учат в български университет.

Защо Програма „Наука за младежи“? Правилата за конкуренция са различни от това, което беше в миналото. Вече не са необходими просто природни ресурси, а таланти, за да има икономически растеж. Как можем да катализираме творческата трансформация, която ще отведе икономиките и организациите в бъдещето? Все по-често квалифицираната работна ръка липсва и са необходими дейности за нерекъснато обучение, поради постоянната трансформация на пазара на труда. Основният проблем е липсата на таланти. Клубовете по роботика и летните лагери ще допринесат за изграждане на умения и знания, които са необходими за променящия се свят. Стипендиантския фонд ще допринесе за привличане на повече младежи към професии с високо търсене на пазара на труда.  Създаването и привличането на таланти е ключът към успеха на икономиката на знанието и програмата „Наука за младежи“ цели създаването на таланти за бъдещо развитие на компаниите.

Фондация "Визия за наука и технологичен растеж" организира клубовете "Роботика" и стипендиантски фонд, насочени към разпространяване на знания и повишаване на уменията в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (STEM), както и работа в екип, които са жизненоважни за пазара на труда и могат да бъдат вашите бъдещи служители.

Необходимостта от прилагане на тази програма е очевидна и несъмнено ще даде отражение и върху традиционните методи на преподаване в образователната система.