Foundation Vision for Science and Technology Growth

Call Us:  (02) 465 19 67

Friday, 17 March 2017 19:56

Science-Business Co-operation Conference

Foundation Vision for Science and Technology Growth with the support of Hewlett Packard Enterprise and in cooperation with RAND Europe and GIS – Transfer Center and Chambers of Commerce organized a conference “Science-Business Co-operation”, which was held on 10 March 2017 in Sofia. About 100 participants discussed how production of science can be financed in cooperation with business and how science can be managed and developed to applications in the commercial world.

Published in Our News
Thursday, 16 March 2017 13:46

Info about our conference at FMFIB site

На 10 март 2017 г. се проведе конференция на тема „Сътрудничество на науката с бизнеса", организирана от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж". В рамките на събитието участие взеха представители на държавни институции, бизнеса и на академичната общност.

...

Фокусът на дискусиите в рамките на конференцията беше насочен върху възможностите за финансиране на научни изследвания за иновационни продукти с приложение в бизнеса, практиката на други държави за управление на интелектуална собственост, патенти и процедурите за комерсиализация. Сред презентаторите бяха г-жа Моли Морган Джоунс от Ранд Европа, г-н Тобиас Енгерт от Института за изследване нa тежки метали в Германия, г-жа Милена Дамянова, бивш зам. министър на МОН и председател на парламентарна комисия, акад. Атанас Атанасов, г-н Младен Джалъзов от Cupffee, инж. Пламен Дилков, зам.-президент на Конфиндустрия България, г-н Дейвид Хемпсън, основател на фондация „Визия за научен и технологичен растеж“, проф. Костадин Костадинов, бивш зам.-министър на МОН.

Пълният текст можете да прочетете на сайта на ФМФИБ.

Published in External links
Wednesday, 08 February 2017 17:11

Science-Business Co-operation

On 10 March 2017, 9.00 in Sofia a conference “Science-Business Co-operation” organized by the Foundation Vision for Science and Technology Growth will be held.

Published in Our News
Friday, 23 December 2016 14:55

Supplier Development

Supplier Development

Published in Activities