Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Сътрудничество между науката и бизнеса

Сътрудничество между науката и бизнеса - лога 1

Сътрудничество между науката и бизнеса - лога 2

Фондация „Визия за научен и технологичен трансфер“ организира конференция на тема „Сътрудничество между науката и бизнеса“.

Конференцията ще се проведе на 10 март 2017 г. в София.

Фокусът на дискусиите е как може да се стимулират научни изследвания в сътрудничество с бизнеса и да се финансират научни изследвания, които да водят до продукти, които имат приложение в индустрията.

На конференцията ще бъде обсъдено как финансирането може да има ключово значение за изследванията и иновациите, включително нови финансови инструменти и модели за финансиране на научни изследвания, критичната роля на доказателствата при формиране на политиката в областта на науката, казуси от областта на отворените иновации и публично-частни партньорства, презентация на представител на Ранд Европа, офисът в Кеймбридж.

Механизмите за управление на интелектуална собственост, патенти и процедурите за комерсиализация, използвани в Германия, ще бъдат представени, както и правителствена програма на САЩ за изграждане на мрежа от университети и компании за разработване на иновационни продукти с приложение в бизнеса. Ще бъдат представени гледните точки на бизнеса и на академичната общност.

Преглед на състоянието и проблемите пред научната общност, както и правителствените инициативи в тази област, също са тема на дискусия.

В следобедната сесия ще се даде възможност за директен контакт с презентаторите и срещи между представителите на бизнеса и науката. Обсъдените проблеми и предложените решения ще бъдат обобщени в доклад, който да бъде представен на институциите, имащи отношение към проблема и формиращи политиките.

Конференцията ще се излъчва на живо в YouTube.

ПРОГРАМА

Сътрудничество между науката и бизнеса - лога 3

Характеристики на събитието

Дата на събитието 10.03.2017 9:30 am
Крайна дата на събитието 10.03.2017 4:00 pm
Начало на регистрациите 08.02.2017
Капацитет 90
Регистрирани 90
Свободни места 0
Крайна дата за регистриране 10.03.2017 9:00 am
Индивидуална цена Безплатно
Вече не приемаме регистрации за това събитие