Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Събота, 02 Декември 2017 01:15

БАН откри Ученически институт

Оценете
(0 гласа)

Във връзка с честването на 145-годишнината от създаването си, Българската академия на науките откри Ученически институт - УчИ-БАН. Целта на този институт е да даде възможност за изява и развитие на ученици от 8 до 12 клас, които имат желание да се занимават с изследователска дейност в някоя от областите на науката и/или нейните приложения.

Всеки участник в УчИ–БАН разработва определена тема, под ръководството на учител, научен работник,  университетски преподавател, студент или друг специалист. Най-успешните разработки получават рецензията на специалистите, заедно с покана за представяне на проекта на организирана от БАН научна сесия. Авторите на най-високо оценените проекти получават награди, както и правото да проведат едномесечен стаж в постоянно научно звено на БАН, след потвърждение от неговия директор, където ще могат да ползват библиотека, лаборатория, изчислителни ресурси и др. Авторите на останалите проекти ще получат удостоверение за участие в УчИ-БАН, както и възможността при желание да се включват в академичния живот в страната, да задълбочат изследователските си умения, общувайки по-тясно с изследователи от БАН и други висши учебни заведения в страната и чужбина.

Рецензиране и оценяване на проектите

Основни показатели при оценяването са: актуалност и мотивация за избор на темата, яснота и последователност на изложението, оригиналност, коректност на резултатите, отсъствие на технически и правописни грешки, прегледност на чертежи и графики, цялостно оформяне на подадения проект.

Срокове

Началото на пролетта на страницата на БАН: www.bas.bg се публикува покана за участие в научните сесии и се определя срок за изпращане на материалите до 30 септември 2018. Разработва се нова функционалност в сайта на БАН и за 2018 г. се очаква проектите да се подават само онлайн на сайта на БАН -  www.bas.bg.

В срок до 31 октомври 2018 авторите на допуснатите до участие в Ученическата научна сесия проекти ще бъдат уведомени за мястото и датата на провеждане на сесията. Програмата на Ученическата научна сесия, както и крайното класиране на проектите се обявява на електронната страница на БАН.

Прочетена 977 пъти Последно променена в Четвъртък, 21 Февруари 2019 18:39