Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

От 1 до 3 ноември 2017 г. в Националния дом на техниката, София, се проведе десетото национално изложение „Изобретения, трансфер, иновации - ИТИ 2017“, организирано от Съюза на изобретателите в България.

Изложението представлява среща на изобретатели, селекционери, производители, научни работници и студенти, предприемачи, иновационни посредници и патентни специалисти. В него взеха участие както български, така и чуждестранни изобретатели.

Публикувана в Външни препратки