Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

На 10 и 11 май 2018г. в Дома на техниката, Плевен се проведе конференция на тема „Иновации и интелектуална собственост – основна предпоставка за конкурентно способност“. Конференцията беше посветена на 25 годишнината от влизане в сила на Закона за патентите.

Публикувана в Нашите новини

От 1 до 3 ноември 2017 г. в Националния дом на техниката, София, се проведе десетото национално изложение „Изобретения, трансфер, иновации - ИТИ 2017“, организирано от Съюза на изобретателите в България.

Изложението представлява среща на изобретатели, селекционери, производители, научни работници и студенти, предприемачи, иновационни посредници и патентни специалисти. В него взеха участие както български, така и чуждестранни изобретатели.

Публикувана в Външни препратки

Съвета по иновации и развитие на технологиите към БТПП събира номинации за Четвърто издание на конкурса за иновативен проект и иновативно предприятие (2016 г.).

Публикувана в Външни препратки