Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Европейската комисия предоставя безплатен, високоскоростен интернет за общини. За Wi-Fi свързаността могат да кандидатства всички общини в Европа чрез конкурс на сайта на WiFi4EU.

Публикувана в Външни препратки