Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

40 представители на общини, регионална администрация и министерство на енергетиката участваха в семинар и срещи за обмяна на опит и добри практики и постижения, както и създаване на партньорства в областта на програма БГ04 Енергийна ефективност и възобновяема енергия. Семинарът беше организиран на 18 и 19 октомври 2017 г. от Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“ и Осло международен хъб в Осло, Норвегия.

Публикувана в Нашите новини

Фондация "Визия за наука и технологичен растеж" обмени идеи с норвежки партньори.

Публикувана в Нашите новини