Foundation Vision for Science and Technology Growth

Обадете се:  (02) 465 19 67

Община Габрово в Осло по програма BG07 „Инициативи за обществено здраве“

От 24 до 26 октомври 2017 г. представители на Община Габрово посетиха Осло, Норвегия по линия на програма BG07 „Инициативи за обществено здраве”, финансирана по финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство.

Посещението беше организирано по проект в партньорство с Осло Международен Хъб и Фондация „Визия за научен и технологичен растеж“.

Целта на проекта беше да се установят двустранни отношения в сферата на публичното здравеопазване, които биха могли да бъдат основа за бъдещи инициативи, да се установи ефективно партньорство, което да има потенциал да бъде взаимно-полезно, да се укрепят двустранните отношения посредством контакти и сътрудничество между включените институции и организации.

По време на посещението беше организиран семинар за споделяне на опит и ноу-хау за здравно осигуряване в публичния сектор в Норвегия. По време на семинара представителите на Община Габрово имаха възможност да се запознаят с норвежкото осигуряване на здравни грижи, практики, опит и ноу-хау. Българските специалисти посетиха институции, прилагащи здравни грижи и ежедневните практики за осигуряване здравни услуги в образователни институции.

След приключване на посещението участниците в семинара споделиха информацията с колеги от Габрово.